Samen beter op 23 januari 2018

Nederland kampt met een groot tekort aan wijkverpleegkundigen. Daarom is het belangrijk om samen te inventariseren hoe we de zorg slimmer kunnen organiseren. ‘Samen beter!’ is een inspiratiebijeenkomst waarin we hierover in gesprek gaan met wijkverpleegkundigen en verzorgenden (niveau 3) en met cliënten en mantelzorgers. Ervaringen, behoeften en wensen staan daarbij centraal. 

Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens de e-Healthweek 2018, een initiatief van het ministerie van VWS. In deze week worden meer dan 200 evenementen georganiseerd waarin zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers en inwoners worden geïnformeerd over de mogelijkheden van digitale zorg. Tijdens deze bijeenkomst kun je kennismaken met slimme (digitale) oplossingen en deze zelf uitproberen.

Samen in gesprek over de toekomstige zorg

Als wijkverpleegkundige of verzorgende heb jij de expertise in huis en weet je waar de knelpunten liggen. Hierover gaan we tijdens een interactieve sessie samen in gesprek. Dit doen we aan de hand van thema’s die gezamenlijk worden bepaald. Daarbij kijken we naar de organisatie van de zorg nu en hoe deze er in de toekomst uit zou kunnen zien door gebruik te maken van innovatieve oplossingen. Met de uitkomst hiervan ga je in gesprek met ouderen en mantelzorgers en toets je of de gekozen oplossingen aansluiten bij de behoeften.

Genodigden

  • Wijkverpleegkundigen/verzorgenden (niveau 3)
  • Cliënten en hun mantelzorgers

Deelname aan deze bijeenkomst biedt je de mogelijkheid om:

  • Mee te denken over de toekomstige invulling van de zorg in de wijk
  • Kennis te maken met slimme oplossingen gericht op zelfzorg en zelfregie
  • Ervaringen te delen en gezamenlijk te komen tot nieuwe oplossingen
  • In contact te komen met andere wijkverpleegkundigen en verzorgende

Meld je zo snel mogelijk aan dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 januari 2018.

Aanmelden


Andere events, talks en workshops